Over de Stichting

Stichting Musica Choralis is opgericht om mensen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder met de koorzang, waarbij kwaliteit de norm is en er wordt gestreefd naar musiceren op hoog niveau.
Daarnaast voor het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter - Renate Verstraaten, jurist en eigenaar van juridisch adviesbureau You and me Legal
Secretaris - Machiel den Besten, jurist en bestuurslid van Stichting Elisabeth Weeshuis
Penningmeester - Jeroen van Kleef, software engineer, organist en kerkmusicus

Artistiek leider

Initiatiefnemer en artistiek leider van de stichting is Leenke de Lege. Na haar studie Slavische Taalkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden studeerde Leenke enkele jaren klassiek zang aan het Conservatorium van Amsterdam. Zij zong professioneel bij Cappella Amsterdam, de Nederlandse Bachvereniging, het Kamerkoor Nieuwe Muziek en Collegium Vocale Gent. Al in haar tienerjaren raakte Leenke geïnteresseerd in de koordirectie maar het was pas in 2017 dat zij besloot daar haar hoofdvak van te maken. Sindsdien studeerde Leenke bij Rob Vermeulen aan het HKU Conservatorium en in juni 2022 heeft zij daar haar masterdiploma koordirectie behaald. Naast artistiek leider van Stichting Musica Choralis is Leenke dirigent van vocaal ensemble Capella Culemborg en van het Amer Consort. Ook wordt zij veel gevraagd als repetitor bij allerlei koren.

Leenke de Lege dirigeert