Publicatieplicht culturele ANBI

Stichting Musica Choralis is opgericht op 22 juli 2021 en is in het bezit van de Culturele ANBI-status.
Donateurs mogen in hun aangifte inkomstenbelasting 125% van het gedoneerde bedrag als gift aftrekken.

Doneren

Wilt u een bijdrage leveren aan de stichting? Wij stellen een donatie zeer op prijs!
U kunt uw donatie overmaken naar bankrekeningnummer NL73 RABO 0372 2996 79 ten name van Stichting Musica Choralis.

In het kader van de wettelijke verplichtingen van ANBI-erkende stichtingen geven we u de volgende informatie:

Statutaire en publieke naam
Stichting Musica Choralis

RSIN/fiscaal nummer ANBI
862890718

Contactgegevens:
Stichting Musica Choralis
Everwijnstraat 17
4101CE Culemborg
Email: info@musicachoralis.nl
KvK-nummer: 83480684
Rekeningnummer: NL73 RABO 0372 2996 79

Doel

De stichting heeft als doel mensen kennis laten maken met klassieke muziek en in het bijzonder met de koorzang. Kwaliteit is hierbij de kern en er wordt gestreefd naar het musiceren op een hoog niveau. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het doen van uitkeringen aan de oprichter, of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting, hoort niet tot het doel van de stichting.

Beleidsplan

Hier is het beleidsplan te downloaden.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter - Mw. Mr. Renate Verstraaten
Secretaris - Dhr. Mr. Machiel den Besten
Penningmeester - Dhr. Ing. Jeroen van Kleef

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
Er is geen personeel in dienst.
De artistiek leider ontvangt als zzp’er een beloning op basis van de concerten en repetities die zijn verzorgd.
Andere professionele musici die meewerken aan een concert, ontvangen als zzp’er een beloning op basis van de concerten en repetities die zijn verzorgd.

Jaarverslagen

Hier vind je de jaarverslagen van de stichting.

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt jaarlijks samengesteld en zal hier voor 1 juli geplaatst worden.

Jaarrekening 2022

Inkomsten

Stichting Musica Choralis heeft verschillende bronnen van inkomsten:

Uitgaven

Stichting Musica Choralis kent verschillende soorten uitgaven: